Close

kobza

dřevěný strunný lidový nástroj s řadou melodických a doprovodných kovových strun

grumle

ocelový ručně tvarovaný lidový nástroj vyráběný v různých laděních i v různých tvarových variantách

moldánky

dřevěný dechový lidový nástroj různého ladění a tónového rozssahu

dvojačka

dvojhlasý dechový lidový nástroj různého ladění, užitého materiálu a tvarového provedení

pastýřská píšťala

dřevěný dechový lidový nástroj s šesti tónovými otvory různého ladění a různou povrchovou úpravou

fujarka

dřevěný dechový lidový nástroj se třemi tónovými otvory různého ladění a různou povrchovou úpravou

koncovka

dřevěný dechový lidový nástroj v přírodním vzhledu, vyráběný v různých délkách a laděních

okarína

hliněný dechový lidový nástroj s barevným dekorem, vyráběný v různých rozměrech a laděních

magurka

LIDOVÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE